Oferty Pracy

EGGER posiada 19 zakładów głównie w 8 krajach Europy, 26 biur handlowych i zatrudnia około 9900 pracowników.

W naszej pracy kładziemy nacisk na:

  • Działanie zamiast mówienia.
  • Stabilność, która pozwola nam na rozwój.
  • Satysfakcję z dostarczania tego o czym mówimy.

Nie szukamy tylko pracowników, szukamy ludzi, którzy podzielą nasze wartości.


Aktualne oferty pracy w firmie EGGER

 

Aktualne oferty pracy znajdziesz na: https://recruiting.egger.com/neptune/unreg/z_erec_jobsearch.html?sap-language=en

Informujemy, że na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: firma Egger Biskupiec Sp. z o. o. z siedzibą w Biskupcu – Kolonia Druga, ul. Św. Józefa 1, 11-300 Biskupiec.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa wyraźniej zgody umieszczonej w CV (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
  3. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres 1 miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji, a w wypadku wyrażenia przez Państwa zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 1 roku od daty przekazania nam danych lub w innym, określonym przez Państwa, okresie.
  4. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  5. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do UODO, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

W związku z powyższym prosimy o wyznaczenie okresu, podczas którego będziemy mogli przechowywać Pani / Pana aplikację.

 

Prosimy o załączenie poniższej klauzuli w Państwa CV,  zawierającej datę oraz czytelny podpis:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Nie wyrażam/wyrażam* zgodę na zachowanie przez firmę Egger Biskupiec mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych na okres:………………………………………………

.........................................................

(data i czytelny podpis - imię i nazwisko)


EGGER Group 2021 | Imprima