Wysoki wzrost w półrocznych wynikach Grupy EGGER

Naszej grupie udało się zamknąć pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/2018 ze skonsolidowanymi obrotami wynoszącymi 1,32 miliarda euro. Według danych z 31 października  odnotowaliśmy wzrost o 11,1% w porównaniu do ubiegłego roku.W drugie półrocze wkraczamy z zatrudnieniem na poziomie ponad 9000 pracowników oraz pozytywnymi prognozami dalszego rozwoju firmy.

W minionych dwóch kwartałach obecnego roku obrotowego, nasza Grupa zdecydowanie zyskała na korzystnej sytuacji ekonomicznej oraz na rosnącym zapotrzebowaniu na materiały remontowo-budowlane. Firmie udało się zwiększyć obroty zarówno na rynkach europejskich, jak i na innych kontynentach. Wzrosty były widoczne we wszystkich segmentach produktów. Najwyższy wzrost obrotów (o 11%) odnotowano w obszarze sprzedaży materiałów z linii dekoracyjnej EGGER, obejmującej produkty do projektowania mebli i aranżacji wnętrz. Segment ten najbardziej rozwinął się w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie dokonano 76% wszystkich transakcji zakupu.

Wprowadzenie naszej nowej kolekcji materiałów dekoracyjnych 2017–2019 na światowe rynki miało wyjątkowo pozytywny wpływ na segment tych produktów. Niewielkie straty związane z kursem walut odnotowano jedynie w Wielkiej Brytanii. Pomimo wciąż trudnych uwarunkowań rynkowych, w segmencie podłóg produkowanych pod marką EGGER (podłogi laminowane, podłogi Comfort i Design) odnotowano wzrost obrotów o 6,4% w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Możemy pochwalić się również wzrostem obrotów o 9,2% w produktach budowlanych, osiągniętym mimo  wyższych kosztów surowców i problemów z ich dostępnością. Produkty z OSB także cieszyły się popularnością na światowych rynkach. Największy wzrost w tym segmencie obserwowany był w Europie Wschodniej. Z kolei sprzedaż produktów z tarcicy zwiększyła się w Niemczech i na niektórych rynkach pozaeuropejskich.

Intensywna działalność inwestycyjna

Pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/2018 obfitowało w ważne wydarzenia i charakteryzowało się znaczącym rozwojem firmy. W lipcu 2017 r. przejęliśmy zakład produkujący płyty wiórowe oraz płyty MDF w Concordii w Argentynie i ogłosiliśmy projekt inwestycji typu greenfield w Lexington w Stanach Zjednoczonych. W minionym półroczu rozpoczęliśmy również budowę dziewiętnastego zakładu produkcyjnego Grupy EGGER
w Biskupcu, będącego jednocześnie pierwszą polską fabryką spółki. Dokonaliśmy także inwestycji w energetykę we Francji i w projekty z zakresu logistyki oraz automatyki w Austrii i w Niemczech.

Pozytywne prognozy dotyczące kolejnego półrocza

„Przyjmujemy strategię konsekwentnego wzrostu i zachowujemy w tej kwestii umiar, a także staramy się sprawić, aby każde posunięcie było dla naszej firmy opłacalne. Solidne podstawy finansowe stanowią element wspierający długotrwałe relacje w zakresie dostaw, jakie mamy z klientami i dostawcami, a także umożliwiają dalszy stabilny wzrost oparty na naszych własnych działaniach” – zapewnił rzecznik zarządu Grupy EGGER Thomas Leissing.

Grupa EGGER oczekuje stabilnego rozwoju swojej działalności w drugim półroczu roku obrotowego 2017/2018. Biorąc pod uwagę pozytywną sytuację ekonomiczną w Europie Zachodniej, nowy zakład w Argentynie oraz strategiczne przesunięcie objętości produkcji z regionów słabszych ekonomicznie na rynki alternatywne, firma EGGER oczekuje w roku obrotowym 2017/2018 zwiększenia obrotów i utrzymania stabilnych wyników w ramach całej Grupy.

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima