Gospodarka wodna fabryki Egger Biskupiec

Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie surowców są dla firmy Egger niezwykle ważne. Nasza nowa fabryka w Biskupcu przez wiele lat będzie najnowocześniejszym zakładem w całej Grupie EGGER. Zakład będzie wyposażony w najlepsze dostępne techniki (Best Available Techniques, BAT), co oznacza, że firma będzie korzystać z najbardziej efektywnych i zaawansowanych maszyn, instalacji, rozwiązań technologicznych, czy metod działania. Wszystkie te aktywności mają na celu ograniczenie emisji i oddziaływania zakładu na środowisko.

Jako firma działająca w branży przetwórstwa drewna w procesie produkcyjnym wykorzystujemy wodę. W gospodarce wodnej zakładu w Biskupcu będziemy również kierować się filozofią zrównoważonego wykorzystania dostępnych surowców. Fabryka będzie korzystała z trzech źródeł: wody opadowej, uzupełniająco z wody miejskiej i awaryjnie wody studziennej.

Pobór wody z naszych studni, został tak zaprojektowany, aby nie wpływać na sąsiadujące tereny, a pobierana woda głębinowa nie będzie zdatna do picia.

Woda deszczowa z terenu zakładu gromadzona będzie w dwóch zbiornikach retencyjnych i wykorzystywana do celów produkcyjnych oraz przeciwpożarowych.

W sytuacji, gdy poziom wody w zbiornikach osiągnie maksymalny poziom (po wyjątkowo intensywnych opadach), woda zostanie poddana oczyszczeniu w separatorach na terenie zakładu i dopiero po takim zabiegu zostanie sukcesywnie, przy wykorzystaniu pomp, odprowadzona do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej i ostatecznie do jeziora Kraksy.

Jakość wody opadowej gromadzonej w zbiornikach retencyjnych i kierowanej przez system miejskiej kanalizacji deszczowej do jeziora będzie dokładnie sprawdzana, zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego i obowiązującymi przepisami.

Przed uruchomieniem produkcji jakość wody w jeziorze oraz jej poziom zostanie poddany badaniom w celu ustalenia parametrów wyjściowych.

Zastosowane przez nas rozwiązania technologiczne sprawią że oczyszczanie wody będzie maksymalnie wydajne, umożliwiając w ten sposób ochronę środowiska i jakości wód powierzchniowych i gruntowych

Images

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima