Podsumowanie programu EGGER biega

W miesiącu grudniu 2018r. podsumowaliśmy pierwszy rok funkcjonowania programu działającego w całej Grupie EGGER – Egger Runs (Egger biega). W ciągu 6 miesięcy, 16 naszych współpracowników wzięło udział w 27 biegach i przebiegło łącznie ponad 550 kilometrów. Wysiłek ten przyniósł kwotę 2760 Euro, które mieliśmy do dyspozycji na cele charytatywne.

Podczas spotkania wszystkich pracowników, którzy gromadzili przez cały sezon kilometry, zdecydowano, iż zebrane środki zostaną przekazane biskupieckiemu oddziałowi Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI.

4 stycznia 2018r. Barbara Lewandowska – przedstawiciel Egger Biskupiec, wraz z kolegami, którzy aktywnie brali udział w biegach i dokładali do puli kolejne kilometry, przekazali na ręce Pani Dyr. Jadwigi Marzjan czek na kwotę 2760 Euro.  Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktyczno-terapeutycznych wykorzystywanych na zajęciach ogólnorozwojowych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci i młodzieży przebywających w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Biskupcu.

Cieszymy się, że mogliśmy wspomóc lokalną społeczność. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do poprawy jakości życia podopiecznych stowarzyszenia, oraz że w przyszłości będziemy kontynuować współpracę w zakresie działań, które oni realizują.

Images

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima