Oświadczenie dotyczące sprawdzeń kontrolnych w EGGER Biskupiec

Szanowni Państwo,

jak wielu z Was zapewne zdążyło zauważyć budowa naszej fabryki przechodzi w kolejną fazę, proces budowlany zmierza ku końcowi, na co z niecierpliwością czeka nasza prawie 400 osobowa załoga oraz wielu naszych partnerów handlowych.

W związku z tym niezbędne jest przeprowadzenie sprawdzeń kontrolnych poszczególnych maszyn i urządzeń (w tym m. in. systemów pomiarowych) pod kątem bezpieczeństwa i podstawowych funkcjonalności. Czynności te stanowią odbiory częściowe i końcowe wykonanych robót montażowych i dostarczonych urządzeń i są niezbędne celem zapłaty wynagrodzenia dla wykonawców. Wynikiem sprawdzeń kontrolnych będą protokoły, które należy dostarczyć do właściwych organów w celu zgłoszenia gotowości instalacji do użytkowania.

Widocznym efektem tych czynności jest para wodna, która wydostaje się z komina suszarni. Informujemy, iż nie został uruchomiony generator gorącego gazu (HGG) a ogrzewanie suszarni, na potrzeby sprawdzenia kontrolnego odbywa się przy użyciu naturalnego gazu.

Przy tej okazji chcielibyśmy zapewnić, że w/w czynności prowadzone są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

O rodzaju prowadzonych czynności  informujemy na bieżąco służby kontrolne, które mają w każdej chwili nieograniczony wstęp na teren budowy naszego zakładu oraz wgląd do wszystkich dokumentów.

Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że prowadzone prace są całkowicie bezpieczne dla mieszkańców i środowiska.

 

Zarząd Egger Biskupiec sp. z o.o.

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima