Oświadczenie EGGER Biskupiec ws. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

W związku z postępowaniem prowadzonym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, w sprawie ze skarg na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 09.03.2018r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pragniemy poinformować, że 10 października 2018r. zapadło orzeczenie w tej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, po kilkumiesięcznym postępowaniu i zapoznaniu się z obszernym materiałem w sprawie, oddalił wszystkie skargi, co oznacza utrzymanie ważności decyzji Burmistrza Biskupca z dnia 30 grudnia 2016r – dot. środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa drzewnego.

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima