Stabilny bilans półroczny

Wzrost sprzedaży o 3,4 %, prawie 300 mln euro zainwestowane

Grupa EGGER z siedzibą w St. Johann w Tyrolu (AT) zakończyła pierwsze półrocze roku obrotowego 2019/2020 (dzień sprawozdawczy 31 października 2019 r.) osiągając skonsolidowane obroty w wysokości 1,48 mld EUR oraz wzrost obrotów o 3,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynik przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) ukształtował się na poziomie 220,1 mln EUR (-4,9 % w porównaniu z rokiem poprzednim). Wyniki te należy rozpatrywać na tle ogromnych inwestycji i związanych z nimi kosztów uruchomienia i rozwoju i są one zgodne ze strategicznymi celami rozwoju firmy. W okresie sprawozdawczym EGGER  uruchomił swój 19. zakład w Polsce. Perspektywy na drugą połowę roku są również pewne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym sprawozdaniem finansowym.

 

Zespół EGGER Biskupiec

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima