Projekt „Święty Mikołaj” - EGGER wsparł stowarzyszenie z Biskupca

Święta Bożego Narodzenia to czas zadumy, odpoczynku, radości i wyjątkowych chwil spędzanych z najbliższymi. To także czas dawania i otrzymywania prezentów. Zainspirowani świąteczną ideą obdarowywania, w tym roku postanowiliśmy wesprzeć tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Właśnie dlatego całą kwotę, jaką dotychczas Grupa EGGER przeznaczała na prezenty świąteczne dla partnerów biznesowych, przekazaliśmy na rzecz organizacji charytatywnych z wybranych krajów. Na naszej liście beneficjentów nie zabrakło również organizacji z Biskupca.

8 grudnia br. Waldemar Zawiślak, w imieniu EGGER Polska, przekazał czek na kwotę 5 000 euro biskupieckiemu oddziałowi Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI. Czek zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktyczno-terapeutycznych wykorzystywanych na zajęciach ogólnorozwojowych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci i młodzieży przebywających w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Biskupcu. Dodatkowo, przekazana kwota umożliwi udział podopiecznych stowarzyszenia w warsztatach organizowanych w Papenburg, w Niemczech. Dzięki wsparciu, młodzież będzie mogła się spotkać ze swoimi kolegami i koleżankami z tamtego ośrodka, a także kontynuwać wspólną pracę w ramach projektu „Teatr bez granic”.

Cieszymy się, że mogliśmy wspomóc lokalną społeczność. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do poprawy jakości życia podopiecznych stowarzyszenia, oraz że w przyszłości będziemy kontynuować współpracę w zakresie działań, które oni realizują.

Images

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima