Oświadczenie Grupy EGGER ws. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Oświadczenie Grupy EGGER ws. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

 

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat interpretacji prawnej wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, wydanego 29 grudnia 2017 r., pragniemy oświadczyć, że pozwolenie na budowę fabryki płyt wiórowych w Biskupcu udzielone firmie Horizont Project Development Sp. z o. o. nie zostało unieważnione i pozostaje w pełnej mocy prawnej.

Wspominany powyżej wyrok sądu dotyczy wyłącznie decyzji, w której Wojewoda Warmińsko-Mazurski nie uznał za stronę postępowania podmiotów skarżących na etapie wydawania pozwolenia na budowę.

Pragniemy podkreślić, iż w dostarczonym wszystkim stronom postępowania uzasadnieniu orzeczenia, sąd wyraźnie wskazał, że pozwolenie na budowę leży poza zakresem rozpoznania.

Wyrok WSA jest nieprawomocny.

Spółka Horizont Project Development Sp. z o. o. (działająca od 22 stycznia 2018 roku pod nazwą Egger Biskupiec sp. z o.o.) rozważa obecnie podjęcie dalszych kroków prawnych.

 

Waldemar Zawiślak

EGGER Biskupiec Sp. z o. o.

 

 

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima