Oświadczenie Grupy EGGER ws. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

W związku z postępowaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej wydanej 30 grudnia 2016 r. przez Burmistrza Biskupca dla Horizont Project Development Sp. z o. o. (aktualnie EGGER Biskupiec Sp. z o. o.) pragniemy poinformować, że 9 marca 2018 roku zapadła decyzja w tej sprawie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po kilkumiesięcznym postępowaniu i dwukrotnym rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych przez organizacje ekologiczne i podmioty indywidualne w decyzji nr SKO.60.104.2017 ostatecznie stwierdziło, że decyzja środowiskowa dotycząca zakładu EGGER w Biskupcu jest ważna.

 

Waldemar Zawiślak

EGGER Biskupiec Sp. z o. o.

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima