EGGER na Seminarium Branżowym dotyczącym odbudowy szkolnictwa zawodowego

Miło nam poinformować, iż Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Dyrektorzy Olsztyńskich Szkół Zawodowych - organizatorzy Seminarium Branżowego - zaprosili nas do dyskusji w temacie szkolnictwa zawodowego.

Na spotkaniu które odbyło się 4 czerwca w Zespole Szkół Budowlanych, omawiano niezwykle istotna kwestię odbudowy szkolnictwa zawodowego. Seminarium branżowe to spotkanie przedstawicieli oświaty i biznesu. Na styku tych dwóch środowisk wykuwa się nowy model kształcenia, ponieważ współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi jest niezbędna. 

Wśród prelegentów obecni byli: Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Pani Sława Agata Gęśla – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Pan Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko- Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pani Lidia Nowacka – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie oraz Pani Ewa Kaliszuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno- Energetycznych w Olsztynie.

Jednym z podstawowych sposobów na zmianę postrzegania edukacji w szkole zawodowej jest pokazanie młodym ludziom, jak bardzo zmieniły się realia pracy i płacy absolwentów szkół zawodowych. Ich pokazanie to jedno za założeń programu Laboratorium i wspólne przedsięwzięcie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i kuratorium oświaty. Program ma przekonać uczniów kończących gimnazjum do wyboru szkoły zawodowej.

Nasza fabryka płyt wiórowych w Biskupcu, po uruchomieniu produkcji, będzie również prowadziła ścisłą współpracę z lokalnymi szkołami zawodowymi – będziemy przyjmowali uczniów na praktyki zawodowe, na podstawie umowy współpracy z poszczególnymi placówkami oświaty. Podobny program funkcjonuje już w naszych fabrykach w Austrii. Harmonogram nauczania jest tak ułożony, aby oprócz zajęć teoretycznych skupić się głównie na zajęciach praktycznych – na terenie naszej fabryki. Każdemu z praktykantów przypisany jest mentor, który zapoznaje go z funkcjonowaniem naszej firmy, naszą filozofia i zasadami a następnie przez kolejne miesiące nadzoruje edukację takiej osoby. Po zakończeniu edukacji zawodowej i odbycie praktyk w Egger taka osoba może liczyć na zatrudnienie w naszej fabryce.

 

Materiał dotyczący tego wydarzenia przygotowała TVP: http://olsztyn.tvp.pl/37499036/przelamac-stereotypy-o-szkolnictwie-zawodowym
 

Images

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima