Nowa płyta z użytego ponownie drewna

Fabryka w Biskupcu odbiera pierwsze dostawy drewna poużytkowego z Niemiec, które zostanie poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane jako surowiec w naszej produkcji. Rozdrobnione drewno pokonsumenckie, które zgodnie z prawem jest odpadem (kod 19 12 07), jest pełnowartościowym surowcem do produkcji płyt. Po rozdrobnieniu, oczyszczeniu, sortowaniu i przesiewaniu otrzymujemy wióry, z których powstaje płyta. Wykorzystanie materiałów z recyklingu jest częścią polityki środowiskowej firmy EGGER, dbałości o środowisko naturalne i jego zasoby. W ten sposób ograniczamy zużycie świeżego drewna. Praktyka wykorzystywania drewna z recyklingu jest stosowana na całym świecie i ma na celu oszczędzanie zasobów naturalnych i redukcję emisji CO2. Średnia zawartość materiałów z recyklingu w naszych płytach wiórowych wynosi 30%. W niektórych produktach wynosi ona nawet do 50%. Pierwsze otrzymywane przez nas transporty obejmują rozdrobnione drewno opakowaniowe i elementy palet.

EGGER nie tylko odbiera i wykorzystuje w swoich produktach drewno pochodzące z recyklingu poużytkowego, ale nawet idzie o krok dalej, pomagając w tworzeniu infrastruktury do zbierania i przetwarzania odpowiednich odpadów drzewnych pochodzących od konsumentów. W związku z tym firma EGGER rozpoczęła budowę dwóch punktów zbiórki drewna pokonsumenckiego w Polsce. Powstają one pod Warszawą i w okolicach Gdańska. Elementy drewniane nadające się do obróbki będą transportowane do obu lokalizacji. Tam będą one sortowane i rozdrabniane. Zgodnie z zezwoleniami i polskim prawem możemy przyjmować odpady leśne, trociny, zrębki, ścinki, odpady drzewne, płyty wiórowe i okleiny oraz opakowania z drewna.  Dostawcami materiałów będą zarówno producenci, jak i licencjonowane firmy zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów.

Wszystkie te działania zapewniają trwałość i jakość naszych produktów oraz stanowią cenny wkład w gospodarkę obiegową.
 

Dowiedz się więcej o recyklingu w firmie EGGER: https://www.egger.com/shop/pl_PL/o-nas/srodowisko/recykling
 

Dowiedz się więcej o naszych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju: https://www.egger.com/shop/pl_PL/o-nas/srodowisko

Images

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2021 | Imprima