Udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia EGGER BISKUPIEC SP. Z O.O. I EGGER POLSKA SP. Z O.O.

Działając na podstawie art. 500 §21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), Egger Biskupiec sp. z o.o. z siedzibą w Biskupcu - Kolonii Drugiej, nr KRS 0000552938 („Egger Biskupiec”), niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej plan połączenia Egger Biskupiec z Egger Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000020166 („Egger Polska”), pisemnie uzgodniony pomiędzy Egger Biskupiec i Egger Polska w dniu 27 marca 2020 r. („Plan Połączenia”).

 

Plan Połączenia przewiduje połączenie Egger Biskupiec jako spółki przejmującej i Egger Polska jako spółki przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie się przez przejęcie), tj. przeniesienie całego majątku Egger Polska na Egger Biskupiec za udziały, które Egger Biskupiec wyda jedynemu wspólnikowi spółki Egger Polska, tj. spółce Egger East Investment GmbH z siedzibą w St. Johann in Tirol, Republika Austrii, numer rejestrowy (Firmenbuchnummer) FN 467653a.

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima