Nagroda za zarządzanie środowiskowe 2019 dla zakładu w Unterradlbergu

Każdy, kto jest tak blisko związany z naturą, jak EGGER myśli w sposób zrównoważony, nawet zanim stanie się to trendem. EGGER poważnie traktuje swoją odpowiedzialność za ludzi i środowisko naturalne. I to zobowiązanie zostało teraz uhonorowane przez najwyższy autorytet: Z okazji Światowego Dnia Środowiska w dniu 5 czerwca federalna minister Maria Patek wręczyła nagrodę za zarządzanie środowiskiem 2019 r. przedstawicielom zakładu EGGER w Unterradlbergu.

W Światowym Dniu Środowiska na początku czerwca w pałacu Schönbrunn w Wiedniu odbyła się konferencja "Zielona współpraca" pod hasłem "Wspólne działania na rzecz środowiska i klimatu". Federalne Ministerstwo ds. Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki po raz pierwszy w tym roku przyznało nagrodę za zarządzanie środowiskiem. Nagroda została przyznana w trzech kategoriach: Kategoria Deklaracja środowiskowa EMAS, kategoria Efektywność ekologiczna i ekoprojekt, kategoria Zrównoważone zamówienia publiczne.

EGGER Unterradlberg otrzymał nagrodę za deklarację środowiskową.

Zakład EGGER w Unterradlbergu zajął pierwsze miejsce w kategorii deklaracji środowiskowej EMAS: Deklaracja środowiskowa wywarła wrażenie na siedmioosobowym jury złożonym z ekspertów przede wszystkim ze względu na przejrzystość w odniesieniu do bieżących wyników w zakresie ochrony środowiska, aspektów środowiskowych, wpływu na środowisko oraz systemu zarządzania środowiskowego firmy. Oprócz jakości deklaracji środowiskowej i jej projektu graficznego, kategoria ta skupia się również na jej wykorzystaniu w komunikacji środowiskowej.

Przejrzysta sprawozdawczość jako podstawa

EGGER zawsze żył zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju ekologicznego, ekonomicznego i społecznego. W pierwszym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju w 2018 r. EGGER położył podwaliny pod kompleksową i przejrzystą sprawozdawczość na temat swoich osiągnięć i potencjału w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Firma opowiada się za dalekowzrocznym działaniem i ostrożnym gospodarowaniem zasobami i zamierza stale rozszerzać zarządzanie zrównoważonym rozwojem w ciągu najbliższych kilku lat.

Nasze szerzenie świadomości środowiskowej jest przekonujące, ponieważ jest przejrzyste i jasne. W sposób zrozumiały przedstawia, jak silnie zakorzeniony jest system zarządzania środowiskiem w Unterradlbergu. Ponadto można go używać jako przewodnika do wprowadzenia systemu zarządzania środowiskowego. Tych, którzy chcą wiedzieć więcej o najlepszym szerzeniu świadomości środowiskowej 2019, zapraszamy na stronę https://www.egger.com/shop/pl_PL/o-nas/srodowisko

 

Zespół EGGER

Images

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima