EGGER wybuduje kotłownię do współspalania biomasy

Zrównoważony rozwój jest dla EGGER celem strategicznym wpisującym się w misję przedsiębiorstwa, która brzmi „Więcej z drewna”. Filozofia firmy opiera się na dwóch filarach – stosowaniu najlepszych dostępnych technologii oraz organizacji produkcji zgodnie z zamkniętym cyklem środowiskowym. W planowanym zakładzie w Biskupcu powstanie kotłownia do współspalania biomasy, która z resztek materiałów z produkcji płyt wiórowych będzie generować dodatkowe źródło ciepła przemysłowego na potrzeby własne zakładu.
 
Częścią fabryki płyt wiórowych w Biskupcu będzie niskoemisyjna kotłownia do współspalania biomasy. Będzie to całkowicie bezpieczna dla mieszkańców i neutralna dla środowiska instalacja. Będą mogły być w niej spalane takie materiały, jak stare opakowania drzewne, zużyte palety, resztki produkcyjne pochodzące z procesu przetwarzania drewna (np. wióry, trociny), odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu, materiał drzewny z przemysłu leśnego (np. kora), a także biodegradowalna biomasa rolnicza.
 
Głównym zadaniem instalacji będzie wygenerowanie energii cieplnej na potrzeby produkcyjne fabryki. Kotłownia będzie wyposażona w jeden komin, a zastosowane w niej najnowocześniejsze technologie filtrowania spalin umożliwią uzyskanie parametrów emisji w pełni zgodnych z polskimi i unijnymi standardami. Kotłownie do współspalania biomasy są jednym z odnawialnych źródeł pozyskiwania energii, stosowanym powszechnie w Polsce i na świecie. Funkcjonują one zarówno jako niezależne instalacje jak i części zakładów produkcyjnych.
 
Zrównoważony rozwój jest dla EGGER priorytetem. Misja firmy "Więcej z drewna" podkreśla to, że drewno jest wykorzystywane w produkcji w sposób odpowiedzialny. Dzięki organizacji produkcji w cyklach, EGGER ma pewność, że drewno raz wykorzystywane w produkcji, np. mebli, będzie ponownie użyte, gdy wróci do fabryki w formie recyklingu. Korzystanie z tego samego surowca wiele razy, zapewnia zrównoważony charakter produkcji. W ten sposób, aż do 30% drewna wykorzystywanego w produkcji w fabrykach Grupy EGGER pochodzi z recyklingu.

Images

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima