EGGER popiera inicjatywę ONZ dot. zrównoważonego rozwoju

Jasna deklaracja: Przystąpienie do inicjatywy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju

Firma EGGER jako pierwszy w Europie producent produktów drewnopochodnych przystępuje do największej na świecie inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju (UN Global Compact), a tym samym po raz kolejny podkreśla wyraźnie swoje zaangażowanie w zrównoważone, wybiegające w przyszłość działanie ukierunkowane na przyszłe pokolenia.

Nasz wkład: Bardziej sprawiedliwa globalizacja

UN Global Compact liczy ponad 13 000 uczestników (firm i organizacji) i około 100 lokalnych sieci na całym świecie. 10 uniwersalnych wytycznych UN Global Compact w zakresie standardów pracy, praw człowieka, ochrony środowiska i zwalczania korupcji wyraźnie określa, które zasady organizacje uczestniczące muszą wziąć pod uwagę w swoich strategiach, wytycznych i procedurach. Sygnatariusze UN Global Compact przyczyniają się zatem do sprawiedliwej globalizacji.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pytania należy kierować do Moritz.Buehner@egger.com

 

Images

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima