EGGER jako sąsiad. Opinie Burmistrzów gmin, gdzie zlokalizowane są fabryki Grupy EGGER.

W jaki sposób zakład firmy EGGER będzie oddziaływać na miasto i jego społeczność? Jest to z pewnością pytanie, które zadają sobie mieszkańcy Biskupca. Nikt nie odpowie na nie lepiej, niż przedstawiciele gmin, na obszarze których już od kilku dziesięcioleci istnieją zakłady firmy EGGER. Z tego względu poprosiliśmy kilku burmistrzów miejscowości sąsiadujących z fabrykami Grupy EGGER, aby podzielili się swoimi doświadczeniami z mieszkańcami Biskupca. Oto ich wypowiedzi:

Matthias Stadler, Burmistrz Miasta St. Pölten (EGGER Unterradlberg, Austria – od 1970 r.)

Odkąd firma FRITZ EGGER Holzwerkstoffe rozpoczęła działalność w strefie przemysłowej St. Pöllten – Unterarlberg, ściśle współpracuje z miastem St. Pölten. To duże przedsiębiorstwo produkcyjne o ogromnych kompetencjach badawczych i rozwojowych, a także wspaniałych międzynarodowych kontaktach stało się głównym zakładem w mieście oraz gospodarczą wizytówką St. Pöllten. Firma EGGER, jako znaczący pracodawca, spełnia wymagania związane z odpowiedzialnością społeczną, prezentuje wzorową kulturę organizacji przedsiębiorstwa oraz bierze udział w różnych projektach i działania, m. in. wspólnie z miastem St. Pölten.

Wypowiedź Martina Gutkasa, Kierownika Departamentu Administracji Publicznej: „Magistrat Miasta St. Pölten, Departament Administracji Publicznej, potwierdza, że firma Fritz Egger GmbH & Co OG prowadzi oddział zakładu w lokalizacji St. Pölten, Tirolerstraße 16 w ścisłej współpracy z Departamentem Budowlanym i Handlowym. Władze są odpowiednio wcześnie i szczegółowo informowane o planach rozbudowy, a podjęte porozumienia są dotrzymywane. Firma dysponuje skonsolidowanym orzeczeniem zgodnym z austriacką ustawą o zarządzaniu środowiskiem i regularnie przeprowadza audyt środowiskowy zakładu. Do władz nie wpłynęły żadne skargi ze strony mieszkańców odnoszące się do działalności zakładu, produkcji czy magazynowania surowców lub produktów końcowych. Również ze strony Inspektoratu Pracy nie ma żadnych zgłoszeń dotyczących naruszenia praw pracowników, czasu pracy itp.!”

Podsumowując chciałbym podkreślić, że firmę EGGER i miasto St. Pölten łączą stosunki oparte na ogromnym zaufaniu, a współpraca oceniana jest jako niezwykle pozytywna.

Dr Christoph, Burmistrz Miasta Brilon (EGGER Brilon, Niemcy – od 1990 r.)

Nowy zakład produkcyjny płyt wiórowych powstawał w Brilon w 1989 roku, a w roku 1991 rozpoczęto produkcję, początkowo zatrudniając 200 pracowników. Miasto Brilon znajdowało się wówczas w trudnej sytuacji gospodarczej, ponieważ od połowy lat 80-tych zlikwidowano wiele dużych przedsiębiorstw, co spowodowało liczne zwolnienia pracowników. Pomimo perspektywy nowych miejsc pracy, wśród społeczności zrodził się silny opór przeciw powstaniu planowanego zakładu EGGER. Sprzeciw bardzo szybko nabrał wymiaru emocjonalnego i żadne istotne argumenty już nie pomagały. To, że inwestycja przemysłowa doszła jednak do skutku, zawdzięczamy wytrwałości poprzednich decydentów z obszaru polityki i administracji.

Nie sprawdziły się w żaden sposób ówczesne obawy, przede wszystkim, że zakład w nieodpowiedni sposób obciąży środowisko. Sytuacja wygląda natomiast zupełnie odwrotnie: w grudniu 2016 roku miasto Brilon otrzymało certyfikat uzdrowiska Kneippa, przede wszystkim za dobrą jakości powietrza.

Firma EGGER zatrudnia dziś prawie 1100 pracowników i jest tym samym największym pracodawcą w mieście średniej wielkości liczącym 26,500 mieszkańców. W ten sposób firma EGGER znacznie przyczyniła się do wyjścia miasta Brilon z gospodarczej depresji lat 80 tych (ze wskaźnikami bezrobocia sięgającymi 18,5%) i przekształcenia go w nowoczesną i innowacyjną lokalizację o niemal pełnym zatrudnieniu. Należy dostrzec również, że to austriackie przedsiębiorstwo jest niezwykle ważnym czynnikiem stymulującym dalszy rozwój przemysłu w Brilon, a jego wpływ na miejscowe rzemiosło, gastronomię oraz hotelarstwo, a także rozbudowę miasta w związku z napływem pracowników jest ogromny.

Abstrahując od tego, firma EGGER jest przede wszystkim niezwykle ważnym i godnym zaufania partnerem miasta Brilon we wdrażaniu tzw. miękkich czynników sprzyjających lokalizacji gospodarczej. Poprzez sponsorowanie działalności kulturalnej i sportowej oraz dążenie w ten sposób do aktywizacji Brilon jako miejsca życia i pracy, od lat rozwija się udana współpraca EGGER z miastem Brilon, a także innymi miejscowymi przedsiębiorstwami.

Thomas Beyer, Burmistrz Miasta Hanzeatyckiego Wismar (EGGER lokalizacja Wismar, Niemcy – od 1999 r.)

Firma EGGER to dla miasta hanzeatyckiego Wismar prawdziwa wygrana i istotny czynnik decydujący o sukcesie naszego klasteru drzewnego. Obecnie firma EGGER jest najważniejszym i największym pracodawcą w mieście. Liczba zatrudnionych przez firmę EGGER pracowników znacznie przekroczyła 800 osób, a przedsiębiorstwo wyróżnia się konsekwentnymi i zrównoważonymi inwestycjami w tej lokalizacji. Firma EGGER to przedsiębiorstwo przemysłowe, które cieszy się pełną akceptacją ludności Wismar – miasta światowego dziedzictwa kultury Unesco, które narzuciło sobie również rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ponadto firma bierze udział w rozmaitych inicjatywach, a jej zaangażowanie daleko wykracza poza wszelkie oczekiwania. Przykładowo firma EGGER bierze znaczący udział w inicjatywie WOW, podejmując ogromne wyzwanie zapewnienia wyspecjalizowanej kadry. Dla gospodarki danej lokalizacji jest to kwestia kluczowa. Firma jest niezwykle aktywna również w obszarze kultury i sportu, udzielając się w charakterze fundatora i sponsora. W ten sposób firma EGGER stała się istotną, nieodłączną częścią miasta hanzeatyckiego Wismar.

Stefan Seiwald, Burmistrz Gminy Targowej St. Johann w Tyrolu (główna siedziba firmy EGGER, Austria – od 1961 r.)

Firmę EGGER oraz gminę St. Johann w Tyrolu łączą zażyłe stosunki już od 55 lat. To rodzinne przedsiębiorstwo to istotny czynnik napędowy oraz ważny filar regionalnej gospodarki. Firma EGGER to atrakcyjny pracodawca zaangażowany społecznie w naszej okolicy. Przez lata firma EGGER urosła w siłę na arenie międzynarodowej, ale nigdy nie oddaliła się od naszego regionu. Od 2008 roku jesteśmy jeszcze ściślej związani: 1500 gospodarstw domowych, okręgowy szpital oraz gminne centrum, a także baseny i obiekty rekreacyjne St. Johann są dziś zaopatrzone w niezawodną energię cieplną firmy EGGER.

 

Documents

Oryginał listu Burmistrza St. Polten

Download (pdf)
Oryginał listu Burmistrza Brilon

Download (pdf)
Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima