Grupa EGGER zamyka rok obrotowy 2018/2019 osiągając stabilne wyniki i bardzo wysokie nakłady inwestycyjne

Producent materiałów drewnopochodnych odnotował sprzedaż w wysokości 2,84 mld euro oraz 425,0 mln zysku operacyjnego przed potrąceniem podatku i amortyzacją (EBITDA).

Członkowie Zarządu Grupy EGGER (Walter Schiegl, Ulrich Bühler  i Thomas Leissing) poinformowali  o korzystnym roku obrotowym i wielkich planach na przyszłość.

 

Członkowie Zarządu Grupy EGGER (od lewej Walter Schiegl, Ulrich Bühler i Thomas Leissing) poinformowali o korzystnym roku obrotowym i wielkich planach na przyszłość.

 

Zarząd Grupy EGGER jest zadowolony z osiągniętej w roku obrotowym 2018/2019 sprzedaży w wysokości 2841,5 mln (wzrost o 5,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym) oraz wyniku zysku operacyjnego (EBITDA) w wysokości 425,0 mln euro (spadek o 4,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Skorygowana marża EBITDA wynosi 15,0% i tym samym jest zgodna ze średnią długoterminową. Wskaźnik kapitału własnego utrzymuje się na wysokim poziomie 36,8% (w roku ubiegłym: 40,8%). Ilość płyt surowych (w tym drewna) wzrosła do 8,8 mln m3 (+3,5%), co oznacza pełne wykorzystanie wszystkich podstawowych zdolności produkcyjnych. W zeszłym roku w całej Grupie EGGER zatrudnionych było średnio 9481 pracowników.

“Szczególnie satysfakcjonujący jest fakt, że byliśmy w stanie doświadczyć wzrostu we wszystkich działach korporacyjnychs”, wyjaśniłThomas Leissing, rzecznik Zarządu Grupy odpowiedzialny za działy finansów, administracji i logistyki.

W roku obrotowym 2018/2019 w duchu motta firmy EGGER “Zrównoważony rozwój międzynarodowy”, odnotowano inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, jak również przejęcia o wartości 489,1 mln euro (w roku ubiegłym: 483,8 mln euro). W ramach tej kwoty wydano 78,1 mln euro na inwestycje związane z utrzymaniem, a 411,0 mln euro przeznaczono na inwestycje rozwojowe. Największe inwestycje dotyczyły dwóch projektów prowadzonych od podstaw: w Biskupcu (Polska) i Lexington w Karolinie Północnej (USA).

Pozytywne prognozy na rok 2019/2020

W bieżącym roku obrotowym firma EGGER będzie dążyć do zwiększenia dochodów z poczynionych inwestycji. Thomas Leissing jest tego pewien: "Chociaż w ostatnich miesiącach na niektórych z naszych rynków zauważalny był słabszy rozwój gospodarczy, nasze prognozy na rok obrotowy 2019/2020 są pozytywne. Dzięki naszej konkurencyjnej bazie przemysłowej będziemy w stanie korzystać z naszych obecnych wyników. Ponadto na przełomie roku wprowadzimy na rynek naszą nową Kolekcję materiałów dekoracyjnych EGGER 2020–22kontynuując wielki sukces pierwszej edycji tej kolekcji”. Firma EGGER przewiduje również pozytywny rozwój popytu na płyty OSB i produkty z drewna. W Europie Zachodniej pod presją rynkową nadal pozostaną podłogi laminowane. Ze względu na stabilny rozwój w najważniejszym obszarze dotyczącym mebli i wyposażenia wnętrz, wzrost w Rosji oraz przesunięcia wolumenów ze słabszych regionów na rynki alternatywne, firma EGGER przewiduje w roku obrotowym 2019/2020 stały wzrost sprzedaży and stabilne zyski dla całej Grupy.

Images

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima