EGGER partnerem projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe

W dniach 9-20 września br. na platformie aukcyjnej www.e-klimat.lasy.gov.pl. przeprowadzona została druga sprzedaż aukcyjna jednostek dwutlenku węgla (JDW).

Zakup jednostek dwutlenku węgla (JDW) jest częścią projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych, rozwijanych przez Lasy Państwowe we współpracy z różnymi polskimi przedsiębiorcami, między innymi z EGGER Biskupiec sp. z o.o. Celem jest zwiększenie ilości CO2 wychwytywanego i magazynowanego przez lasy.

Programem objętych jest 12 tys. ha lasów w całej Polsce. W ciągu 30 lat tereny te pochłoną łącznie 1 mln ton CO2 więcej niż gdyby nie prowadzono na nich dodatkowych działań. Dodatkowo pochłonięte ilości gazu są sprzedawane w postaci jednostek CO2 (JDW).

Każda JDW odpowiada jednej tonie CO2 dodatkowo pochłoniętego w wyniku prowadzonych  przez Leśne Gospodarstwa Węglowe działań. Przychody z aukcji zostaną przeznaczone na wskazane przez poszczególnych nabywców cele – od programów ochrony zagrożonych gatunków przez budowę leśnej infrastruktury turystycznej po wykup gruntów do zalesienia. EGGER Biskupiec zdecydował się na sfinansowanie ścieżki edukacyjnej dla dzieci w Nadleśnictwie Wipsowo. Powstaną stację, na których dzieci będę poznawały gatunki roślin, tablice interaktywne oraz m.in. hotel dl pszczół.

Oficjalne wręczenie certyfikatów, potwierdzających nabycie JDW, nastąpiło 9 października 2019r. podczas uroczystego otwarcia Targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Z ramienia EGGER Biskupiec certyfikat został odebrany przez Łukasza Tymendorfa.

Produkcja w Grupie EGGER na co dzień nastawiona jest na ograniczanie emisji CO2. W pierwszym polskim zakładzie w Biskupcu, można odnaleźć dowód tego w wielu aspektach naszej codziennej działalność . Aby ograniczać emisję generowaną przez środki transportu dowożące nam surowce, nabywamy je w promieniu 150 km. Docelowo po powstaniu bocznicy kolejowej duża cześć dostaw będzie odbywała się drogą kolejową, co również znacząco wpłynie na obniżenie emisji CO2. Flota wózków widłowych  na magazynie wyrobów gotowych napędzana jest elektrycznie, maszyny Sennebogen pracujące na placu drewna są hybrydami spalinowo-elektrycznymi. I wreszcie stosowanie w przeważającej ilości biomasy jako biopaliwa do kotła HGG, zamiast paliw kopalnianych powoduje znaczące obniżenie emisji CO2. W przypadku paliw biogenicznych można przyjąć, że podczas ich spalania nie emituje się więcej niż roślina pobrała z atmosfery w trakcie swojego wzrostu. Drewno z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony jest takim paliwem biogenicznym, które w zasadzie jest neutralne dla klimatu.

 

Zespół EGGER Biskupiec

Zdjęcia: EGGER

Images

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima