Zastosowanie recyklingu w procesie produkcyjnym płyt wiórowych

W Grupie EGGER inwestujemy w technologie oszczędzania zasobów naturalnych, stąd w procesie produkcyjnym uwzględniamy recykling drewna. Dzięki tej nowej technologii wykorzystania materiałów z recyklingu drewna jako surowego materiału, chronimy cenne zasoby leśne i dajemy drewnu kolejne życie.

Do produkcji materiałów drewnopochodnych stosujemy trzy rodzaje materiałów: produkty uboczne z tartaków, drewno przemysłowe i materiały pochodzące z recyklingu.

Produkty uboczne z tartaków obejmują zrębki, ścinki z piłowania, trociny i wióry. Materiał odzyskiwany podczas recyklingu to odpady drewna pochodzące ze zutylizowanych wyrobów gotowych, takich jak meble, palety lub opakowania drewniane oraz nienadające się do sprzedaży wyroby własnej produkcji (tzw. odrzuty produkcyjne). Drewno przemysłowe to drewno o małej średnicy pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej.

Zwracamy uwagę na to, aby kupować materiał pochodzący z recyklingu tylko od  specjalistycznych firm utylizacyjnych. W Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rumunii Grupa EGGER prowadzi własne firmy recyklingowe pod nazwą Timberpak. Podobne dwa punkty powstają w Polsce – w Warszawie i Gdańsku. Produkty dodatkowe oraz odpady generowane w trakcie produkcji poddawane są recyklingowi. Nawet resztki z obróbki płyt pochodzące od klientów (producentów mebli) są odbierane i wykorzystywane w cyklu produkcji jako surowiec. Takiego rodzaju surowiec przetwarza dziewięć z wszystkich jedenastu zakładów Grupy zajmujących się produkcją płyt wiórowych.

Ze względu na impregnację drewna i wykańczanie powłokami płyt drzewnych czy mebli, drewno odpadowe może zawierać metale ciężkie lub zakazane dzisiaj związki organiczne chloru PCP (polichlorowane fenole). Producenci muszą stosować metody starannego sortowania, by zapewnić, że do dalszej produkcji używane będzie jedynie nieskażone drewno recyklingowe.

W naszej Grupie przetwarzamy tylko drewno z recyklingu mebli, palet, drewniane i inne odpowiednie elementy budowlane i rozbiórkowe. Firmy recyklingowe oddzielają zanieczyszczone drewno na etapie jego odbioru. Materiał jest następnie poddawany kolejnym oględzinom przez pracowników zakładu i oczyszczany z zanieczyszczeń, takich jak metal, piasek czy plastik, a następnie w kilku etapach przetwarzany na czyste zrębki drewna.

Do 30% drewna wykorzystywanego w naszych płytach wiórowych pochodzi z procesu recyklingu.

Images

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima