Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Biskupca

29 maja 2017 roku o godzinie 17.00 w Centrum Kultury, Turystyki i Sportu przy ul. Jana Matejki 5 w Biskupcu odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych projektem budowy fabryki płyt wiórowych EGGER.

Priorytetem firmy EGGER jest prowadzenie otwartego dialogu z mieszkańcami Biskupca i innymi zainteresowanymi stronami na temat planowanej do uruchomienia fabryki płyt wiórowych i jej wpływu na otoczenie. Do tej pory zorganizowano sześć spotkań w punkcie informacyjnym EGGER przy ul Grunwaldzkiej 8, podczas których pojawiło się wiele pytań na temat warunków zatrudnienia w firmie i rozwoju lokalnego rynku pracy, kwestii oddziaływania fabryki na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

Kolejne, otwarte spotkanie w Centrum Kultury, jest wyjściem naprzeciw sugestiom mieszkańców, aby zorganizować dyskusję na temat przyszłości Biskupca w większym gronie.Spotkanie rozpocznie prezentacja przedstawicieli EGGER na temat planowanej inwestycji, filozofii spółki w kwestii zrównoważonego rozwoju i działań prośrodowiskowych oraz standardów zatrudnienia. Po przedstawieniu kluczowych informacji na temat fabryki płyt wiórowych oraz samej firmy EGGER planowana jest dyskusja  i odpowiedzi na dalsze pytania mieszkańców.

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima