Standardy zatrudnienia

Pracownicy pełnią kluczową rolę w rozwoju Grupy EGGER. Standardy zatrudnienia wprowadzone na poziomie Grupy dotyczą wszystkich 9900 pracowników EGGER w Europie. Firma stale inwestuje w rozwój pracowników oferując stabilne i długoterminowe zatrudnienie.

Pracownicy EGGER są bardzo zadowoleni ze swoich miejsc pracy i pracują w firmie przez dziesiątki lat. Większość z nich nie tylko identyfikuje się z firmą, ale także czerpie radość z pracy dla EGGER. W ostatnim badaniu opinii pracowników, 80% osób odpowiedziało, że są dumni z pracy dla EGGER.

EGGER oferuje pracownikom specjalne programy zdrowotne oraz organizuje różne aktywności związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, takie jak kursy sportowe lub dni z darmowymi owocami.

Bezpieczeństwo pracowników jest absolutnym priorytetem dla EGGER. W fabryce w Biskupcu będą stosowane najlepsze dostępne technologie zapewniające bezpieczeństwo pracownikom. EGGER wprowadził również bardzo szczegółowe procedury bezpieczeństwa i prowadzi regularne szkolenia we wszystkich swoich fabrykach i biurach.

Firma ma bardzo niski wskaźnik wypadków, który w ciągu ostatnich dwóch lat wyniósł 0,2%. Wskaźnik ten obejmuje także wypadki, które wydarzyły się w drodze do lub z pracy. Oznacza to, że pracownicy EGGER pracują w bardzo bezpiecznych fabrykach.

Dzięki wysokim standardom zatrudnienia EGGER był wielokrotnie nagrodzony, we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność, za wysoką lojalność pracowników i poczucie identyfikacji z firmą.


EGGER Group 2021 | Imprima