Środowisko oraz zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest dla EGGER priorytetem i celem strategicznym. Misja firmy "Więcej z drewna" podkreśla to, że drewno, które jest odnawialnym surowcem, jest wykorzystywane w produkcji w sposób odpowiedzialny.

EGGER kieruje się w swojej działalności takimi wartościami jak dynamika, lojalność, odpowiedzialność, zaufanie oraz zachowanie pionierskiego ducha rodzinnego przedsiębiorstwa.

Polityka zrównoważonego rozwoju EGGER składa się z dwóch kluczowych elementów. Pierwszy, czyli stosowanie najlepszych dostępnych technologii, został szczegółowo opisany w sekcji "Standardy technologiczne i środowiskowe”. Drugim filarem jest organizacja produkcji zgodnie z zamkniętym cyklem środowiskowym.

Tak jak w naturze, w zakładach EGGER procesy produkcyjne prowadzone są w cyklach. Kaskadowe wykorzystanie drewna pozwala wydłużyć czas, w którym te same zasoby mogą być wielokrotnie wykorzystane do produkcji. Takie podejście optymalizuje zrównoważone użycie surowców poprzez maksymalne rozszerzenie ich cyklu życia.

Drewno nie traci wartości kalorycznej i energetycznej przez cały okres swojej żywotności. Dzięki organizacji produkcji w cyklach, EGGER ma pewność, że drewno raz wykorzystywane w produkcji, np. mebli, będzie ponownie użyte, gdy wróci do fabryki w formie recyklingu. Korzystanie z tego samego surowca wiele razy, zapewnia zrównoważony charakter produkcji. W ten sposób, aż do 30% drewna wykorzystywanego w produkcji w fabrykach Grupy EGGER pochodzi z recyklingu.


EGGER Group 2021 | Imprima